Tag: trải nghiệm

Cơ trưởng Vietnam Airlines và trải nghiệm lần đầu lái A350

. - 3 người được cử  đi học lái A350 cùng với tôi đều là những giáo vi ...
1 / 1 POSTS