Tag: triệu đồng

Làm gì để sinh lời từ vốn 50 triệu đồng?

. Qua tìm hiểu thực tế từ những người học cùng trường, tôi thấy khó là ...

Thu nhập hơn 200 triệu từ vốn vay 20 triệu đồng

. Mỗi lứa heo đẻ từ 10 đến 14 con và mỗi con heo nái giống chỉ cho đẻ ...

Những mô hình kinh doanh có thể khởi nghiệp với 15 triệu đồng

. Không nhất thiết phải thuê mặt bằng lớn và khu mặt tiền mà điều cốt ...

Thu nhập hơn 200 triệu từ vốn vay 20 triệu đồng

. Ngoài ra, anh Vương còn nuôi thêm bồ câu và mở cơ sở bán thức ăn chă ...
Vợ chồng nông dân trẻ thu nhập 300 triệu đồng một năm

Vợ chồng nông dân trẻ thu nhập 300 triệu đồng một năm

. Về nuôi một tháng, gà phát triển tốt, tôi quyết định để đàn gà này n ...

Lương CEO ngành sản xuất gần 170 triệu đồng

Những dữ liệu quý I cũng cho thấy nhu cầu tuyển dụng kỹ sư trong lĩnh ...

Lương CEO ở TP HCM cao nhất gần 200 triệu đồng

Những dữ liệu quý I cũng cho thấy nhu cầu tuyển dụng kỹ sư trong lĩnh ...

Nhân viên nhiều ngân hàng thu nhập trên 16 triệu đồng

Kết quả kinh doanh tốt năm qua của Techcombank, VIB và SHB cũng khiến ...
9 / 9 POSTS