Tag: truy thu

Ông Dũng ‘Lò Vôi’ tuyên bố nộp đủ gần 100 tỷ đồng truy thu

. Số tiền thuế dư ra sẽ được cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan liê ...

Sabeco kêu oan vì bị truy thu 408 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt

. Trước đó, cùng với kiến nghị truy thu thuế Sabeco, đại diện Kiểm toá ...
2 / 2 POSTS