Tag: tuyển dụng

Mặc hàng hiệu có thể dễ được tuyển dụng

Ở nghiên cứu trên, lý thuyết này cho rằng người ta mặc quần áo đắt tiề ...

Gây sốc với tuyển dụng nữ vòng ngực 100cm, lương 100 triệu

Đánh giá về cách thức tuyển dụng trên, ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc ...
Doanh nghiệp phân biệt giới tính khi tuyển dụng

Doanh nghiệp phân biệt giới tính khi tuyển dụng

Khi các doanh nghiệp đưa ra yêu cầu tuyển dụng, 70% yêu cầu chỉ tuyển ...
3 / 3 POSTS