Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: tỷ lệ 40%

Vinamilk tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 40%

. Với hơn một tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Vinamilk chi cho đợt trả cổ tức này là 4. 000 tỷ đồng.  Trước đó, đại hội cổ đông thường niên của công ty thông qua mức tạm ứng đợt một là 2. 000 đồng một cổ phiếu, . . . Read more