Tag: tỷ lệ lấp đầy

Hàng loạt khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy dưới 30%

. Phối hợp với các bộ, ngành xây dựng nghị định của Chính phủ về quản ...
1 / 1 POSTS