Tag: vải thiều

Vải thiều lạ được giá nhưng chỉ bán cho Trung Quốc

. Vụ này, gia đình ông Hành đã hái bán được 20 tấn, số còn lại cũng đã ...

Vải thiều Hải Dương lần đầu tiên được xuất sang thị trường Mỹ

Sở nông nghiệp tỉnh chỉ đạo các hộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật kh ...
2 / 2 POSTS