Tag: vạn phát hưng

Vạn Phát Hưng tăng vốn, bán tài sản để săn quỹ đất mới

Bởi lẽ lợi nhuận năm ngoái doanh nghiệp đạt không quá 10% kế hoạch, ch ...
1 / 1 POSTS