Tag: vào tôm

Chiêu trò bơm tạp chất vào tôm sú

Nếu pha loại bột này vào nước, sau đó tiêm vào tôm sẽ làm cho tôm tăng ...
1 / 1 POSTS