Tag: VIB

Chủ tịch VIB muốn sáp nhập với ngân hàng có số liệu minh bạch

Lý giải về việc này, Tổng giám đốc Hàn Ngọc Vũ cho biết do trong năm 2 ...
1 / 1 POSTS