Tag: vietnam airlines

Cơ trưởng Vietnam Airlines và trải nghiệm lần đầu lái A350

. - 3 người được cử  đi học lái A350 cùng với tôi đều là những giáo vi ...

Hai ngân hàng mua thành công 48,3 triệu cổ phiếu Vietnam Airlines

. Vietnam Airlines đang nắm giữ tổng giá trị tài sản được xác định the ...
2 / 2 POSTS