Tag: vĩnh phúc

Foxconn phải dừng dự án 200 triệu USD tại Vĩnh Phúc

. Tuy nhiên, trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh mảng điện thoại di ...
1 / 1 POSTS