Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: vĩnh phúc

Foxconn phải dừng dự án 200 triệu USD tại Vĩnh Phúc

. Tuy nhiên, trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh mảng điện thoại di động khả quan, Compal quyết định chuyển hướng sang đầu tư sản xuất điện thoại thông minh tại Vĩnh Phúc. Trước đề xuất này, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết sẽ tạo điều . . . Read more