Tag: vốn đầu tư

TP Hồ Chí Minh: Thu hút vốn đầu tư tăng hơn 48% trong quý 1

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Phó ban quản lý các khu chế xuất, khu côn ...
1 / 1 POSTS