Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: xuất khẩu nhựa

Xuất khẩu nhựa sang châu Âu gặp khó

. Dự báo trước đó của Ngân hàng Thế giới (WB) cũng cho biết, tăng trưởng kinh tế của châu Âu năm 2015 sẽ là 3%, thấp hơn con số 3,4% đã được WB đưa ra vào tháng 6/2014 và cũng thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng của Mỹ trong . . . Read more