Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng cho trang web etesol.edu.vn

Trang web etesol.edu.vn cung cấp cho bạn những điều khoản sử dụng để bảo vệ quyền lợi của bạn khi sử dụng trang web này. Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này.

Tổng quan về etesol.edu.vn

etesol.edu.vn là một trang web được thiết kế để cung cấp dịch vụ học trực tuyến về Nghiệp vụ Giảng dạy Tiếng Anh (TESOL). Trang web này cũng cung cấp những tin tức và thông tin mới nhất về ngành Nghiệp vụ Giảng dạy Tiếng Anh.

Chỉ dành cho khách hàng từ 18 tuổi trở lên

etesol.edu.vn chỉ dành cho khách hàng từ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, bạn không được sử dụng trang web này.

Từ chối trách nhiệm

Trang web etesol.edu.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, tình cờ, đặc biệt hoặc ngẫu nhiên nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này.

Tin cậy vào thông tin trên trang web

Trang web etesol.edu.vn không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào được đăng trên trang web này.

Các hành vi bị cấm trên trang web

Việc sử dụng trang web etesol.edu.vn cho các mục đích bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, xâm phạm quyền riêng tư, gây hại cho bên thứ ba hoặc làm gián đoạn trang web là không được chấp nhận và có thể bị truy tố hình sự.

Nội dung mà bạn đưa lên trang web

Bạn có trách nhiệm về nội dung mà bạn đăng tải hoặc chia sẻ trên trang web etesol.edu.vn. Bất kỳ thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, video